Keresés

nEKEm való

Kategória

Hogy éljem

Ki vagyok én? Lelki ember?

bible-1866564_1920

Ki vagyok én? Kit ne foglalkoztatna ez a kérdés? Akár a világmindenségben (kozmosz) elfoglalt helyemre gondolok, akár saját mikrokozmoszomban, önmagam számára határozom meg magamat.

Sok múlik azon, hogy milyen nézőpontból vizsgáljuk a kérdést. Apáczai Csere János 1656-ban, egy kollégiumi előadásában beszámol egy tudósról, aki egy nagy ünnepségen tarthatott szónoki beszédet. Felment az emelvényre és ezt mondta: EMBER! Aztán le is jött. – Komoly „emberi önvizsgálódást” kell tartanunk, volt utólag az indoklás, mindenféle szónoklat nélkül is.

A keresztyéneknek hallatlan nagy előnyük az, hogy az önvizsgálat során Isten igéjéből tudnak kiindulni, sőt az igéhez kötötten megmaradni. Mert van közük Istenhez.

“Ki vagyok én? Lelki ember?” olvasásának folytatása

Őrizz meg a gonosztól!?.

handcuffs-921290_1920

Micsoda cím ez? „Őrizz meg a gonosztól”. Felkiáltójel. Kérdőjel. Pont.

Először felkiáltójel, mert sokan – köztük én is – a világ változásait szemlélve, aggodalmaink közepette felkiáltunk: Uram, Jézus, szabadíts meg, őrizz meg a gonosztól!

Másodszor: kérdőjel, mert vannak, akik kérdeznek: Tényleg meg kell minket védeni, óvni a gonosztól? Valóban igaz ez, vagy csak néhány magát keresztyénnek nevező ember dajkameséje? Van gonosz? Van Isten, aki segít? Mindkét kérdésre igen a válasz: van gonosz, és van Isten, aki segít.

Harmadsorban a fenti igét el lehet mondani kijelentő módban is. Jézus is így mondja és tanítja nekünk: Őrizz meg minket a gonosztól.

“Őrizz meg a gonosztól!?.” olvasásának folytatása

Az igazság veszélyes?

turn-on

Az Isten igazsága veszélyes lehet annak, aki elutasítja, de annak is, aki egyetért vele. Az állítás első fele még érthető, de az utóbbi különösnek tűnhet. Az alábbiakban kifejtem, mit értek ezalatt.
Isten igazsága abszolút igazság. Nem ad helyet más „igazságnak”. Ide kapcsolható Jézus kijelentése is: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (Jn 14,6). Aki hisz ebben, aki Isten igazságának birtokosa, hirdetője, az meg van győződve ennek az igazságnak a súlyáról, egyedülvalóságáról, örök érvényességéről. Ez önmagában igaz és helyes.
Akkor mi a veszély oka? Elsősorban nem az, hogy a mai „szabad” emberek elítélhetik az így gondolkodót. Hiszen – szerintük – az abszolút igazság kijelentése és képviselete káros a társadalom számára, mert kizár más igazságokat. Még Jézus se tegyen ilyen kijelentéseket – szerintük.

“Az igazság veszélyes?” olvasásának folytatása

Emlékezés a reformációra: orvosi eset?

semperreformanda1500

Egy orvos – ki tudja, hol, ki tudja, mikor – furcsa módon járt el betegeivel. Megállapította a betegséget, majd elmondta a betegnek, hogyan történik a gyógyulás. Mi az orvos tennivalója, milyen gyógyszert kell bevenni, mit fog észlelni a beteg, mikor nyilvánítható egészségesnek a páciens. Mindent elmondott, azután hazaküldte a beteget. Az azonban döbbenten nézett rá, és alig tudta kinyögni: Drága doktor úr, Ön csak ismertetett mindent, de nem tett semmit. Hogyan lesz ebből gyógyulás?! Ne tartson fel, kedves betegem. Maga már mindent tud. Kérem a következőt! – reagált az orvos.
Vigyázzunk, hogy hasonlóképpen ne járjunk a reformáció indulására való emlékezéssel.

“Emlékezés a reformációra: orvosi eset?” olvasásának folytatása

Gondolatok a böjtről

prayingoutside

Mit jelent a böjt? Mikor és hogyan böjtöljünk? Jézus nem előírást, kényszert sulykol. Lehetőségként tanít a böjtről. „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket…” (Mt 6,16)
A böjt önmegtartóztatás, önmegtagadás, önfegyelmezés, lemondás. Hogy ne a test és kívánsága domináljon. „Mert a test a Lélek ellen törekszik” (Gal 5,17a). Krisztus követője ezt folyamatosan tapasztalja. Ha ezt nem akarom tűrni, harcolok ellene – folyamatosan. Böjttel is. Ez gyakorlást igényel: naponta és kiemelt helyzetekben.

“Gondolatok a böjtről” olvasásának folytatása

WordPress.com ingyenes honlap vagy saját honlap létrehozása.

Fel ↑