A blog szerzői az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) közösség tagjai, amely 1991 óta végez evangélizáló, missziói szolgálatokat a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Az a vágyunk, hogy szolgálatunk és Krisztust hirdető bizonyságtételünk egyházunk népének üdvösségét és javát segítse elő.
A blogban közölt írások is ezt célozzák, az olvasók erősítését keresztyén hitükben és biblikus ismereteikben.

További információ: eke.lutheran.hu

Hitvallásunk