Balm_of_Gilead_IMG_97811

Nem idegen tőlem mások romlásának meglátása, de megindoklása sem. Milyen könnyű mások bajain csámcsogni, azokat fejcsóválva elítélni. Ez azonban nem helyes magatartás.

Hogyan kellene viselkednem, amikor látom, hogy valaki rossz úton jár és a vesztébe rohan? Erre kínál megoldást a „gileádi balzsam” használata, amelyet Jeremiás próféta ajánl.

Jeremiás is szembesült a fent említett problémával. Viselkedése példát adhat nekünk is. Saját népével teljes közösséget vállal és sír miattuk. Látja a romlást, de nem határolódik el az emberektől. Értük sír. „Elsorvadt a szemem a könnyhullatástól, bensőm háborog, földre omlik népem leányának romlása miatt” (JSir 2,11a). Majd ismét leírja fájdalmát: „Könny patakzik alá a szememből népem leányának romlása miatt” (JSir 3,48).

Világosan látja a bajok, a nyomorúság, a bűnös élet kezelésének hibás módját is népe vezetői részéről: „Úgy gyógyítgatják népem sebeit (Károli: népem leányának romlását), hogy könnyelműen azt mondogatják: ’Békesség, békesség’, pedig nincs békesség!” (Jer 6,14). Hogyan is lehetne szabadulás a romlásból, ha hátat fordítanak Istenüknek és máshol, sőt az Úr ellenében keresnek vélt megoldást sebeikre?

A próféta továbbadja az Úr szavát: „Mert kettős gonoszságot követett el népem: elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy víztárolókat ássanak maguknak, és repedezett falú víztartókat ástak, amelyek nem tartják a vizet” (Jer 2,13). A mai emberek nagy részére is igaz lehet ez az ige. Pedig az irgalmasságot szerető Isten éppen ennek fordítottját ajánlja: hagyd el inkább a bálványokat, a hamis megoldásokat, az önigazolást, és igyál az életet adó vízből, amit csak tőlem kaphatsz meg.

Jeremiás a vízről szóló ige mellett használ egy másik szép képet is. „Népem leányának romlása lesújtott engem, gyászba borultam, rémület fogott el. Nincs balzsamolaj Gileádban? Nincs ott orvos? Miért nem gyógyult meg népem leánya?” (Jer 8,21-22)

A híres gileádi balzsam (1) sok mindenre volt jó. A lelki romlottságra nem. Mégis, ez a képies megfogalmazás segíthetett a népnek, hogy értse meg végre: az Úrhoz kell fordulnia gyógyulásért. Különben „hiába a sok orvosság, nincs gyógyír számodra” (Jer 46,11b) !

Kedves Olvasónk! Talán kesereg azon, amit tapasztal Európában, hazánkban, egyházunkban, a gyülekezetében, családja körében? Vagy éppen saját magában? Ha látja önmagában, maga körül a a romlást, a bajt, lássa meg Jeremiás példás hozzáállását is.

A próféta sírt. De itt nem állt meg. Hirdette: „Menj föl Gileádba, és vegyél balzsamot” (Jer 46,11a)! Azaz: szólja Isten igéjét a körülötte élőknek. Pontosabban: az evangéliumot, a tiszta evangéliumot, mert erre van szüksége Európának, hazánknak, egyházunknak, gyülekezetünknek, családunknak, sőt nekem magamnak is.

Az evangélium az a „gileádi balzsam”, amely meggyógyíthatja – hogy ne csak népünk leányát emlegessük – „József romlását” (Ám 6,6). Ebben az ünnepi évben is.

Írta: Göllner Pál

Illusztráció: Wikipédia


Hivatkozások:

(1) Balzsam: több forró égövi növény illatos, gyantás nedve, amelyből balzsamolajat, (gyógy)kenőcsöt készítenek. Így többek között sebek kenésére alkalmas.
Gileád balzsama: Gileádban (a Jordántól Keletre fekvő területen) sok termett a bokor mézgás anyagából. Keresett árucikk volt. Már 1Móz 37,25 is említi: egy izmaeli karaván vitte éppen Egyiptomba.

Köszönjük, ha megosztja tartalmainkat. Kérjük, hogy ezt mindig a szerző és a forrás megjelölésével tegye!

Kommentek: Kérjük, hogy a hozzászólásoknál “ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe” (Fil 4,8)! Köszönjük!